Aktualnie realizowane (2013-2014) tematy prac magisterskich:
 1. Analiza strukturalna skał formacji strońskiej w Masywie Śnieżnika na obszarze pomiędzy Stroniem Śląskim i Rogóżką.
  Aleksandra Natanek
 2. Petrologia i tektonika skał metaosadowych w metamorfiku niemczańsko-kamienieckim na obszarze pomiędzy Sieroszowem i Ciepłowodami.
  Piotr Kostrzyca
 3. Analiza mikrostrukturalna metatrachitów z Lubrzy.
  Marcin Jaśkiewicz
 4. Analiza mikrostrukturalna skał krystalicznych na kontakcie z uskokiem środsudeckim w okolicy Jeziora Pilchowickiego.
  Małgorzata Kret
 5. Zapis deformacji w syntektonicznych granitoidach na przykładzie tonalitów bielickich.
  Aneta Muchowiecka
 6. Analiza tempa depozycji we wczesnopaleozoicznym basenie lubelskim jako wskaźnik aktywności tektonicznej na skłonie kratonu wschodnioeuropejskiego. Współpromotorem pracy jest dr hab. Stanisław Mazur
  Barbara Huszcza